Khắc Dấu Tròn


BẢNG GIÁ KHẮC DẤUDstamp ( việt nam) 

  -  Dstamp T2 - 1dòng 45.000 đ ( dấu tên, đã thu tien, đã chi tiền, sao y bản chinh…) 

   - Dstamp T2 - 2 dòng 50.000 đ ( chức vụ và tên ) 

   - Dstamp T3 dấu Công Ty mã số thuế nhỏ (3 dòng - bao nội dung -> 85.000 đ) 

   - Dstamp T4 dấu Công Ty mã số thuế lớn (4 dòng – bao nội dung -> 100.000 đ )

BẢNG GIÁ KHẮC DẤUShiny ( đài loan ) 

   a. Kích thước thông dụng

   - Shiny 842 - 1dòng 55.000 đ ( dấu tên, đã thu tien, đã chi tiền, sao y bản chinh…) 

   - Shiny 842 - 2 dòng 60.000 đ ( chức vụ và tên ) 

   - Shiny 843 dấu Công Ty mã số thuế nhỏ (3 dòng - bao nội dung -> 95.000 đ)

   - Shiny 844 dấu Công Ty mã số thuế lớn (4 dòng – bao nội dung -> 120.000 đ )


  b. Kích thước khác

   - Shiny 820 (12x6mm) bao nội dung-> 110.000 đ
   - Shiny 821 (26x10mm) bao nội dung-> 80.000 đ
   - Shiny 825 (70x25mm) bao nội dung-> 220.000 đ
   - Shiny 826 (41x24mm) bao nội dung-> 200.000 đ
   - Shiny 827 (50x30mm) bao nội dung-> 230.000 đ
   - Shiny 828 (56x33mm) bao nội dung-> 240.000 đ
   - Shiny 829 (64x40mm) bao nội dung-> 260.000 đ
   - Shiny 830 (75x38mm) bao nội dung-> 260.000 đ
   - Shiny 831 (70x10mm) bao nội dung-> 170.000 đ
   - Shiny 832 (75x15mm) bao nội dung-> 185.000 đ
   - Shiny 833 (82x25mm) bao nội dung-> 260.000 đ
   - Shiny 835 (30x20mm) bao nội dung-> 200.000 đ
   - Shiny 836 (45x30mm) bao nội dung-> 220.000 đ
   - Shiny 837 (50x40mm) bao nội dung-> 240.000 đ
   - Shiny 510 (12x12mm) bao nội dung-> 150.000 đ
   - Shiny 520 (20x20mm) bao nội dung-> 160.000 đ
   - Shiny 530 (32x32mm) bao nội dung-> 200.000 đ
   - Shiny 542 (42x42mm) -> 250.000 đ
   - Shiny R512 (12x12mm) -> 140.000 đ
   - Shiny R517 (17x17mm) -> 150.000 đ
   - Shiny R524 (24x24mm) -> 200.000 đ
   - Shiny R532 (32x32mm) -> 220.000 đ
   - Shiny R538 (38x38mm) -> 240.000 đ
   - Shiny R542 (42x42mm -> 265.000 đ


Kha dau tron
Khắc dấu tròn

 * Bút Viết Có Dấu ( dùng cho dấu tên )

 * Dấu Dập Nổi ( dập giấy, bao bì…)

 * Ngoài ra còn có các con dấu ngoại cỡ khác tùy theo nhu cầu quí khách hàng (loại dấu gỗ, dấu đồng)Tags:

In hoa don |In hoa don gia re | In hoa don do | In hoa don VAT | In hoa don GTGT | In hoa don ban hang | In hóa đơn | In hóa đơn giá rẻ | In hóa đơn đỏ | In hóa đơn VAT | In hóa đơn GTGT | In hóa đơn bán hàng | Luat doanh nghiep | Dich vu thue | Bao cao thue | Luật doanh nghiệp | Dịch vụ thuế | Báo cáo thuế | Tư vấn thành lập Cty | In hoa don do Báo cáo thuế Dịch vụ